KLUMPERINK

Informatie

Met de mentaliteit van het Bauhaus en Minimal Art voel ik mij meer verwant dan die van het postmodernistische design. 
Less is a bore is een stelling die ik niet onderschrijf. Ik ben niet op zoek naar een vormgeving die actueel is, de tijdgeest weerspiegelt, maar laat 
me eerder leiden door klassieke idealen als harmonie, ingetogenheid, helderheid en functionaliteit. 
Voor mij is de hoeklamp tevens een autonoom object geworden, een bescheiden ode aan de eenvoud.Ik heb het gevoel dat ik hierin op elegante 
wijze een probleem heb opgelost (waarbij het woord elegant meer in wiskundige dan in esthetische zin moet worden opgevat). 
Bij de hoeklamp, klemlamp, plafondlamp, bureaulamp en de tafellamp ben ik uitgegaan van een specifieke plek in de ruimte met het doel deze functioneel in het ontwerp te integreren. Gemeenschappelijk kenmerk is ook het ijle, bijna immateriële karakter.

publicaties uit: catalogus Gelderse vormgevingsprijs  -  VINK INFO / Vink Kunstoffen B.V. Didam  -  EIGEN HUIS & interieur
-